Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 7 listopada 2010

Cesarz

W "Cesarzu" Kapuściński powołuje się na znakomitego angielskiego pisarza Evelina Waugha. Jest to zresztą jedyna literatura odnosząca się do Etiopii przywołana w "Cesarzu". Fragment pochodzi z wydanej w 1931 roku książki "Remote People", w USA wydanej pod nazwą "They were Still Dancing". Książkę można zobaczyć na Google Books. Jest tam także inne zdanie warte zacytowania:
"He would deal out dramatic deaths in the Royal Family, derail trains, embroil the country in civil war and devise savage and insoluble murders. All these things would be profoundly exciting to the reader so long as he thought they were true. If they were offered to him as fiction they would be utterly insignificant.".
"Te wszystkie opowieści są fascynujące dla czytelnika jeśli jest przekonany, że są prawdziwe. Jeśli by wiedział, że są zmyślone, to przecież nie zwrócił by na nie najmniejszej uwagi."

Waugh pisze to w kontekście, na jakie pokusy jest narażony dziennikarz piszący o odległych i egzotycznych dla czytelnika krajach. Nic dodać, nic ująć.