Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 29 czerwca 2014

JavaHotel, new version

Introduction
I deployed next version of JavaHotel application. Demo version (Google App Engine) is available here (U/P user/user) and source code here.
Searching
I added a searching (so far new reservation was activated after clicking in the hotel room/day cell).
After clicking "Search" button a list of hotel rooms available is displayed :
and the user can select a room and a reservation can be started.
Reservation extension
After reservation is booked it is possible to extend it by adding another room to the reservation or extend the reservation period for the room already booked.  This option is available after clicking "Extend reservation" button.
 It is the same searching mechanism as above but after clicking "Add to reservation" button the room selected is added to the existing reservation.
Reservation modification
Also more detailed modification of existing reservation is possible after clicking "Modify reservation" button.

The user can modify reservation for the single day/room line, remove one line from the reservation and add a new line.
Customer/guest info
This option is available through "Upper menu" -> "Administrator" -> "List of customers" -> "Info".
This window shows the activity of the particular customer.
Room/service info
"Upper menu" -> "Administrator" -> "Services" -> "Modify" -> "Show rooms"
List of hotel rooms sharing this service.
Additional changes
  • Modifying list of guests (checked in) also during a stay.
  • "Administrator" - blockage for removal objects (rooms, customers, services, price list) if there exists any dependent object (for instance: cannot remove a hotel room if there is exist a reservation for this room). Future: add option "out of use" or "deactivate" the object.
  • "Spinner" widget (look above) to make user interface more user friendly.
Next step
Implements charts (I'm going to use Google Charts ) to visualize room, service or customer activity.

piątek, 20 czerwca 2014

MVP Jython framework, new enhancements

Introduction
I added several enhancement to MVP Jython framework. Sample application is available here, source code here.
URL parameters
Access to URL parameters in the Jython backing code. It allows passing some additional parameters to the application.  Description is available here. In the sample application : Different lists -> URL params.
Additional standard toolbars for list
It is the small enhancement but allows to avoid repeating the same sequence of buttons. Description is available here.
Application parameters
This enhancement allows injecting some application parameters into the dialog definition. Description is available here.
Spinner widget
Spinner widget allows entering integer values without typing keyboard. It is convenient method if the range limit is not very big. Sample application : Status -> Spinner and Status -> List with spinner. For dialog form spinner range values can be modified dynamically. Description is available here.
JavaScript backing method
JavaScript function can be defined as a response action. Because JavaScript is executed at the client side and it makes user interface more agile. Defining JavaScript response action is possible only if server side action (for instance database querying) is not required. Sample application : Alert -> Dialog with JS. Description is available here.

środa, 18 czerwca 2014

Byliśmy na operze

W dniu 24 maja 2014 byliśmy w Warszawskiej Operze Kameralnej na przedstawieniu "Napój miłosny" Gaetano Donizettiego, podobało nam się bardzo, chociaż nie wszystkim byliśmy zachwyceni.
"Napój miłosny" to jedno z najbardziej znanych dzieł Donizetttiego, stało się sukcesem niemal od pierwszego wystawienia i po dziś dzień jest jednym z najbardziej popularnych i najchętniej wystawianych dzieł z operowego repertuaru.
"Napó̉j miłosny" jest obecny  w repertuarze Warszawskiej Opery Kameralne od wielu lat, całe przedstawienie jest bardzo dobrze przygotowane i zaśpiewane. Czasami się tylko wydawało, ze głosy śpiewaków rozsadzają skromną scenę teatru. Znakomicie się zaprezentowała młoda śpiewaczka, Agnieszka Kozłowska w roli Aldiny, bardzo dobrze jej partnerowali pozostali soliści.
Natomiast nie spodobała się scenografia. Scenę, oprócz solistów, ożywiają mimowie ubrani w stroje z włoskiej komediu dell'arte, na scenie widzimy postacie przypominające Arlekina i Kolombinę. Mimowie gestami i ruchami podkreślają rozwój akcji, czasami biorąc w niej aktywny udział. Bardzo dobrze się to sprawdza w początkowej scenie, gdy Adina głośno opowiada przeczytaną historię Tristana i Izoldy i mimowie na drugim planie odgrywają tę scenę. Ale taka konwencja nadaje całemu przedstawieniu wyraz ogromnej sztuczności, umowności. "Napój" to przecież historia wielkiej miłości biednego, niepiśmiennego i nieśmiałego wieśniaka Nemorina do bogatej i kapryśnej dziedziczki Adiny. Z pozoru wszystko przemawia przeciwko Nemorinowi, ale jego uczucie jest tak gorące i szczere, że "doktor" oszust Dulcamara przemienia się w prawdziwego cudotwórcę, fałszywa mikstura staje się magicznym napojem, sierżant Belcore, istny bóg wojny Mars któremu pada w ramiona nawet bogini miłości Wenus, poddaje się i rejteruje, sam Nemorino dziedziczy majątek i na końcu zdobywa uczucie pięknej Adiny. Rzeczy fałszywe i niemożliwe stają się prawdziwe i osiągalne.
Jest to historia bajkowa, ale przecież nie baśniowa, nierealistyczna, i to właśnie trochę zgrzyta ze scenografią.
Od premiery tej opery w Warszawskiej Operze Kameralnej minęło już 7 lat, może czas najwyższy aby odświeżyć sceniczną koncepcję przedstawienia i dać lepszą oprawę do wspaniałej gry solistów.