Blog do projektu Open Source JavaHotel

środa, 8 stycznia 2014

IBM InfoSphere Streams, REST API and GWT

Introduction
One thing is to get access to IBM InfoSphere Streams via REST API but another thing is to make use of it. So I created a simple GWT application which connects  to the Streams instance and monitors execution of SPL project (by reading operator custom metric) and displays the result as a graphic charts.

Source code for GWT application is available here. As a 'chart engine' Google Charts is used with GWT wrapping library.
Streams SPL code
It is a very simple SPL application. Source code is available here. Just generates randomly number 0 - 4 and counts all 0 as 'rating0' and all other numbers as 'excellent'.
Connections handling
Every connection is defined by host and port and authentication credentials (user and password). So a special module has been created for defining and storing a list of connections.

List is stored as a browser cookie entry. To keep connection 'database' separated an interface has been created.


/**
 *
 * @author sbartkowski
 * Container for database containing connections data
 */

public interface IDatabase {

    
    enum OP {
        ADD, REMOVE, CHANGE
    };

    // List of connections
    List getList();

    // Add, remove or change connection
    void databaseOp(OP op, ConnectionData data);

    // Test if connection exists (by host, port and user)
    boolean connectionExists(ConnectionData data);

    // Creates connection identifier host:port:user
    String toS(ConnectionData data);
    
    // Find connection by identifier
    ConnectionData findS(String s);

}

'Cookie' implementation is available here. This way it is possible to change the storing mechanism without affecting the rest of the application.
Because one host can supervise more then one instance also combo box with the list of instances is created.
Localization
All strings used in  the user interface are defined as com.google.gwt.i18n.client.Constants resource. For the time being only English version is created but no problem to add another locale resource.
Charts
Google Charts is used for this purpose together with GWT visualization interface. Three charts types are used: PieChart, BarChart and LineChart. A source code preparing and refreshing this charts is available here.
Access to Streams REST API
Because of the Same Origin Policy restriction it is not possible to make REST API call directly from GWT client application. So the call is made from the server side (Java) code and send to the client via RPC. The server side code is available here. The JSON string is sent unmodified  and then decoded at the client side using GWT JSON package.
Conclusion
After resolving some technical issues the REST API access to IBM InfoSphere Streams seems to be quite easy and straightforward. The combination of GWT, Google Charts and REST API is very powerful and this basic application can serve as a basis for developing more complex solution.

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Byliśmy na przedstawieniu

19 grudnia (czwartek) 2014 roku byliśmy na przedstawieniu w Teatrze Wielkim "Jolanta, Zamek Sinobrodego", podobało nam się bardzo.
Trudno sobie wyobrazić bardziej kontrastujące zestawienie, jak ostatnia opera Czajkowskiego "Jolanta" i opera Beli Bartoka "Zamek Sinobrodego", dzieła stworzone w całkowicie odmiennej estetyce i konwencji artystycznej, jedno wyznacza koniec pewnej epoki muzycznej a drugie początek nowej. Można szukać przyciągania na zasadzie kontrastu, "Jolanta" to świat ludzi doświadczających obecności Boga, zaś "Zamek Sinobrodego" to świat, gdzie dla Boga miejsca nie ma. Można szukać podobieństw, jedna i druga opera to baśnie, zaś treścią obu jest relacja kobiety i silnego mężczyzny. Według zamysłu reżysera przedstawienia, Mariusza Terlińskiego, nicią łączącą obie opery jest bohaterka Jolanta/Judyta. W pierwszej części Jolanta wyzwala się z fantastycznego świata, odzyskuje wzrok i przechodzi do świata normalnego, zaś w drugiej części Judyta porzuca świat normalny i zamyka się ponownie w baśniowym, nierealnym świecie Sinobrodego.
Zdecydowana większość widzów w Teatrze zapewne jednak nie przeprowadzała tego typu analiz, a po prostu z ogromnym zainteresowaniem i przyjemnością słuchała i oglądała fascynujące przedstawienie. Jedność obu części tworzył "ten trzeci", czyli wspaniała inscenizacja Borisa Kudlički. Gdy Judyta śpiewa "Twój zamek krwawi, krwawy jest ten zamek, cierpiący, krwawy", to nie tylko śpiew powoduje, że widzowie niemal wyczuwają fizyczną obecność Zamku. W operze Czajkowskiego inscenizacja wspaniale uwidacznia nierealny, wytworzony wyobraźnią, wewnętrzny świat Jolanty. Wrażenie potęgują piękne i dyskretne projekcje wideo.
"Last but not least" to także wspaniałe wykonawstwo, muzyczne i wokalne.  Przebieg akcji w obu operach jest oparty na kontraście, rola kobieca i męska. Piękna i baśniowa Jolanta kontra ojciec, który dla jej dobra stworzył dla niej nierealny świat, zaś w operze Bartoka spokojny i majestatyczny Sinobrody, który jest jednak bezradny wobec Judyty, odsłaniającej kolejne tajemnice jego świata. Wszystko zostało doskonale i perfekcyjnie wykonane.
Oby w Teatrze Wielkim była wystawianych jak najwięcej takich przedstawień, nowatorskich, ale bez uciekania się do przesadnego unowocześniania i uatrakcyjniania.

czwartek, 2 stycznia 2014

JavaHotel - customer/guest description improved

I deployed new version of JavaHotel application. English and Polish version is available as Google App Engine application. Also J2EE version (Tomcat and Glassfish) has been created. The main enhancement is the more extensive customer description.

Also Polish version is available having localized messages and dictionaries and some smaller improvements.