Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 30 czerwca 2013

MVP Jython framework and dateline widget

Introduction
I added "dateline" (not confuse with "timeline") widget to MVP framework. The demo version is available here (click "Panel date" button at the bottom). Source code for whole solution is available here. Sample screen snapshot.
This widget can be used as a dashboard for hotel application where lines are rooms and columns are rooms availability on timeline (free, reserved, in use).
Technical description is available here.
Features

 1. Buttons for navigating though time line (go to date, next day, previous day etc).
 2. Declaration of some visual behavior: number of lines visible, number of date columns.
 3. Lines customization. Dynamically created list of lines and definition of columns visible.
 4. Cell (line/date) customization. Dynamic definition of cell visualization via custom html. For instance: different visualization for free rooms and reserved rooms.
 5. Customized logic for clicking on cell. Possible to define some business logic to clicking. For instance: after clicking on the cell open a windows to start reservation of the room.
 6. Sorting (lines values only).

Future enhancement

 • Partial refresh. Current version calls for refresh any time something has changed. Optimization is possible, for instance: in case of moving one day forward/backward refresh only one column. 
 • The same for lines, request data only for visible line.
 • More convenient way for moving in time.
 • Customized searching.


poniedziałek, 24 czerwca 2013

Glassfish 4.0 and Guice

Problem
I was using a mixture of EJB3 and Guice injection following method described here. The sample source code is available here.
Glassfish 3.1
It works without problem with Glassfish 3.1 giving the desired result
Glassfish 4.0
But deployment failed when I tried the same code to push into Glassfish 4.0.
deploy?DEFAULT=/home/hotel/NetBeansProjects/Container/TestApp/dist/gfdeploy/TestApp&name=TestApp&force=true failed on GlassFish Server (1) 
 Error occurred during deployment: Exception while loading the app : CDI deployment failure:WELD-001408 Unsatisfied dependencies for type [InjectedService] with qualifiers [@Default] at injection point [[BackedAnnotatedField] @Inject private com.test.myejb.TestSessionBean.iService]. Please see server.log for more details.

It looks that CDI implementation in Glassfish 4.0 is trying to resolve @Inject annotation on its own just ignoring the fact that it should be handled by @Interceptors annotation.

@Stateless
@Interceptors(value = { GuiceInterceptor.class })
@Local
public class TestSessionBean implements TestSessionBeanLocal {

  // Add business logic below. (Right-click in editor and choose
  // "Insert Code > Add Business Method"
  @Inject
  private InjectedService iService;
  
  
  @Override
  public String getHello() {
    return "Hello, I'm your test session bean";
  }

  @Override
  public String getMessageFromInjected() {
    return iService.helloFromInjected();
  }


}
Solution 
Solution was quite simple, just replace:
//import com.google.inject.Inject;
import com.google.inject.Inject;
Another remedy was adding empty bean.xml file to META-INF directory.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/beans_1_0.xsd">

niedziela, 23 czerwca 2013

Byliśmy na koncercie

5 czerwca 2013 roku byliśmy na koncercie organowym w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej, bardzo nam się podobało.
Uczeń Franciszka Lista, Julius Reubke, zmarł młodo i zostawił po sobie niewiele kompozycji. Ale jednak z nich, Sonata "Psalm 94", jest jednym z najchętniej wykonywanych utworów organowych epoki Romantyzmu.
Franciszek List rzadko tworzył muzykę na organy, tylko dwa większe utwory zyskały sobie większą popularność. Jeden z nich, Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam”, był w repertuarze koncertu.
Pomimo, że nazwisko Franciszek List dużo więcej dzisiaj mówi niż Julius Reubke, to jednak pierwszy utwór bardziej zapadał w pamięć. List zdecydowanie bardziej się podoba jako autor muzyki fortepianowej czy symfonicznej, niż organowej.
Solistą na koncercie był Giampaolo Di Rosa, na bis wykonał bardzo szybki i efektowny utwór, ale nie udało nam się rozpoznać co to było.
Bardzo miłą zaletą koncertu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego był telebim umieszczony w prezbiterium, który dawał możliwość obserwacji solisty w trakcie koncertu. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że muzyka organowa wymaga także obsługi klawiatury nożnej. Intensywne wykorzystanie pedałów widać było wyraźnie w utworze Juliusa Reubke. Wadą koncertów organowych jest dystans dzielący wykonawcę od publiczności, ale dzięki nowoczesnej technice ten dystans udało się zniwelować.

wtorek, 4 czerwca 2013

Number grid and JavaHotel application

Information
I added grid number to the JavaHotel application.

It is used to define a price list for services offered by hotel (launch, U/P user/user -> Price list).
Next step
Hotel rooms, list of customers and dashboard to reserve/book and present hotel status