Blog do projektu Open Source JavaHotel

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Byliśmy na koncercie

12 czerwca 2011 byliśmy na koncercie w ramach XXI Festiwalu Muzyki Sakralnej, ale wyszliśmy z mieszanymi uczuciami.
Był to koncert zamykający tegoroczną edycje festiwalu, wypełniła go muzyka polska. W pierwszej części usłyszeliśmy Gloria Tibi Trinitas Wincentego Maxylewicza żyjącego w pierwszej połowie XVIII wieku. Zachowało się po nim niewiele kompozycji, zapewne z tej przyczyny nie ma nawet wpisu w polskiej Wikipedii, chociaż jest notka o nim w niemieckiej edycji. Ale to co usłyszeliśmy bardzo się podobało, to melodyjna i efektowna muzyka.
Głównym punktem programu była Msza Polska Franciszka Lessela, kompozytora żyjącego 100 lat później. Po śmierci popadł w kompletne zapomnienie, część jego twórczości przepadła, ale ostatnio ponownie przypomina się tego twórcę publiczności. Jest rzeczą słuszną wydobywanie polskiej muzyki z niepamięci,  ale mam wątpliwość czy dotyczy to również tej kompozycji. W połowie tego liczącego  siedem części dzieła zaczęło nas ogarniać ogromne znużenie, po prostu jedna część niewiele się różniła od drugiej. Dopiero dwie ostatnie części wniosły pewne ożywienie, linia melodyczna była żywsza i ciekawsza.
Trudno powiedzieć, gdzie został popełniony błąd. Może dzieło wymaga lepszego osłuchania, może powinna być zmieniona koncepcja wykonawcza, może po prostu dzieła tego kompozytora powinny podlegać ściślejszej selekcji przez zaprezentowaniem przed publicznością. Tym bardziej, że sądząc z licznego udziału słuchaczy , muzyka polska, nawet jeśli są to dzieła nieznanych i zapomnianych autorów, może liczyć na duże zainteresowanie.

niedziela, 12 czerwca 2011

NTILE and DB2

Problem
NTILE is an analytic function. It is implemented in Oracle and MS/SQL database servers. It simply distributes rows into some number of buckets, something like dealing cards between players. Unfortunately it is not implemented in DB2 and there is no simple and obvious substitution for it. But it is possible to evaluate a similar solution in DB2 although it requires a little more consideration.

Solution
In DB2 it is not possible to write UDF which works as analytic/ranking function so we cannot provide exactly the same syntax.
But let's try to write a regular function which behaves like NTILE.

FUNCTION NTILE_FUN(A IN INTEGER, BUCKETNO IN INTEGER, NOFROWS IN INTEGER) 
 RETURN INTEGER
 AS
 MINROWS INTEGER;
 MINREST INTEGER;
 X INTEGER;
 FIRSTB INTEGER;
 LASTB INTEGER;
 ACTB INTEGER;
 BEGIN
   MINROWS := FLOOR(NOFROWS / BUCKETNO);
   MINREST := NOFROWS - (BUCKETNO * MINROWS);

   ACTB := 1;
   FIRSTB := 1;
   WHILE FIRSTB <= NOFROWS LOOP
    LASTB := FIRSTB + MINROWS - 1;
    IF MINREST > 0 THEN
     LASTB := LASTB + 1;
     MINREST := MINREST - 1;
    END IF;
    IF A <= LASTB THEN
     EXIT;
    END IF;
    FIRSTB := LASTB + 1;
    ACTB := ACTB + 1;
   END LOOP;   
   RETURN ACTB;
 END;

This function takes three parameters:
 • A : number of row to be inserted into bucket
 • BUCKETNO ; number of buckets
 • NOFROWS : number of all rows to be distributed
Returns the number of bucket (between 1 and BUCKETNO) where row A should be placed. So it works exactly the same way like NTILE. Probably it is possible to get rid of an iteration and provide some arithmetic to calculate the bucket number  but it works for me for the time being.

Examples
Now let's  take the following NTILE example.

select ntile(4)over(order by empno) grp,
     empno,
     ename
   from empno';

DB2 equivalence using function define above:

select NTILE_FUN(row_number( )over(order by empno),4,
       (SELECT COUNT(*) FROM empno)) grp,
     empno,
     ename
  from empno order by empno 
So in place of calling NTILE function we use NTILE_FUN function with appropriate  parameters. The most important point is using ranking function ROW_NUMBER to provide valid row number (the first parameter for NTILE_FUN).

Another example:

SELECT last_name, salary, NTILE(4) OVER (ORDER BY salary DESC) 
       AS quartile FROM empsalary
DB2 equivalence:
SELECT last_name, salary, 
       NTILE_FUN(row_number( )over(ORDER BY salary DESC),4, 
       (SELECT COUNT(*) FROM empsalary)) 
       AS quartile FROM empsalary
More complicated example with PARTITION BY:
SELECT
    Category,
    Weight,
    Entrant,
    NTILE(2) OVER (
      PARTITION BY Category
      ORDER BY Weight DESC
    ) AS Ntile
  FROM ContestResults
DB2 equivalence:
SELECT
    Category,
    Weight,
    Entrant,
    NTILE_FUN(row_number( )over(
      PARTITION BY Category
      ORDER BY Weight DESC),2, 
      (SELECT COUNT(*) FROM ContestResults as C WHERE C.Category = CC.Category) 
    ) AS Ntile
  FROM ContestResults AS CC
This time NOFROWS parameter is a little more complicated because we have to provide the number of record in one partition - not the number of records in the whole table.

Working code
The working code is available: DDL and SQL package.
Important: this code works in DB2 Oracle compatible mode. Unfortunately - this mode is not supported in DB2 Express (free edition) although is planned for the future. It is necessary to download and install DB2 trial (90-day).
After creating a database with PL/SQL support test tables should be created:
db2 -tvf create_ddl.sql
and deploy package:
db2 -td@ -vf create_package.sql
Then run command in order to see the output:
db2 set serveroutput on
and run example:
db2 call a_ntiletest.run_test1
 db2 call a_ntiletest.run_test2
 db2 call a_ntiletest.run_test3
 db2 call a_ntiletest.run_test4

Because this example is using PL/SQL syntax it is possible also to run it (after changing the value of ORACLE constant in package specification) in Oracle directly and compare the results.

czwartek, 9 czerwca 2011

Byliśmy na koncercie

5 czerwca 2011 roku byliśmy na koncercie w Bazylice Świętego Krzyża na koncercie w ramach XXI Miedzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej, podobało nam się bardzo, chociaż nie wychodziliśmy całkowicie zachwyceni.
Franciszek Liszt jest znany głównie jako autor utworów fortepianowych, brawurowych Rapsodi Węgierskich czy popularnych poematów symfonicznych. Mniej jest znany jako autor subtelnej muzyki religijnej, a właśnie taki repertuar był wykonany na koncercie.
Wykonawcami był chór chłopięcy Mozart Knabenchor Wien, orkiestra i soliści Opery Narodowej z Warszawy, zaś dyrygentem Peter Lang z Wiednia.
Głównym punktem programu była - chyba nigdy nie wykonywana w Warszawie - "Węgierska Msza Koronacyjna" skomponowana w latach 1866-1867, która poprzedziły trzy krótkie chóralne dzieła śpiewane a cappella. "Węgierska Msza Koronacyjna" to bardzo piękna muzyka, wielka szkoda, że tak rzadko wykonywana. W dawnych czasach bardzo popularny był w Warszawie sklep płytowy przy Węgierskim Instytucie Kultury, można było tam kupić płyty wydawane przez Hungaroton i jednym z moich nabytków była właśnie ta muzyka. Sama płyta i sprzęt do odtwarzania takich płyt już dawno mi przepadły, zaś Hungaroton i sklep muzyczny także nie wytrzymały naporu wolnego rynku, ale muzyka utkwiła mi w pamięci.
Dlaczego wychodziliśmy nie do końca usatysfakcjonowani ? Chór chłopięcy (wśród chórzystów byli nawet kilkuletni chłopcy) doskonale brzmiał w krótkich utworach wykonywanych a cappella, trochę przypominających polifoniczne kompozycje Palestriny. Natomiast w Mszy Koronacyjnej głosy chłopców jakoś gubiły się w obszernym kościele, przytłumiane przez orkiestrę. W konsekwencji muzyka nie robiła takiego wrażenia jak powinna i pozostał pewien niedosyt. Mam nadzieję, że będę kiedyś miał okazję ponownego wysłuchania tej muzyki, gdzie orkiestra i chór będą lepiej ze sobą współpracować.
Mieliśmy dodatkową atrakcję jeszcze przed wejściem do kościoła. Otóż uliczny grajek - sądząc z wyglądu zewnętrznego Rom (dawniej Cygan) albo przybysz z jakiegoś bałkańskiego państwa - dał koncert na harmonii. Koncert był niezwykły z dwóch powodów : kunsztu wykonawcy oraz repertuaru. Usłyszeliśmy - i to znakomicie wykonane - uwerturę do "Wesela Figara" Mozarta i jeden z tańców węgierskich Jana Brahmsa. W ten sposób koncert w kościele, gdzie muzykę wielkiego węgierskiego kompozytora wykonywał Mozart Knabenchor Wien znalazł godne siebie uzupełnienie.

czwartek, 2 czerwca 2011

New version of BoaTester

New version of BoaTester was uploaded. Two new features have been added. Details