Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 31 stycznia 2016

Byliśmy na koncercie i operze

8 stycznia 2016 roku byliśmy na koncercie na Zamku Królewskim w wykonaniu orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej, ale wyszliśmy z mieszanymi uczuciami. Repertuar tworzyła muzyka barokowa, w pierwszej części utwory Vivaldiego, zaś w drugiej części dodatkowo muzyka Georga Philippa Telemanna. Co powodowało uczucie niedosytu u słuchaczy pięknej muzyki we wspaniałym wnętrzu Sali Wielkiej warszawskiego Zamku ? W pierwszej części wykonawcy wyraźnie się męczyli z instrumentami i partyturą, strona wykonawcza pozostawiała wiele do życzenia. Znacznie lepiej się słuchało w drugiej części, gdy artyści się rozgrzali. Wspaniale zwłaszcza zabrzmiał koncert na dwie altówki Telemana, brzmienie rzadziej spotykane. Także brawurowy koncert h-moll Vivaldiego na czworo skrzypiec ogromnie się podobał. Ale nierówny poziom wykonawczy zostawił nas z mieszanymi wrażeniami.

18 stycznia 2016 byliśmy na przedstawieniu mało popularnej opery Mozarta "Łaskawość Tytusa" w Teatrze Wielkim, podobało nam się ogromnie. Sam spektakl, w innym wykonaniu, można obejrzeć na Opera Platform.
"Łaskawość Tytusa" zawsze przedstawiała kłopot dla miłośników Mozarta, dla wielu najlepiej by było, gdyby Mozart do tej opery nigdy by nie usiadł. Jedni twierdzą, że kunszt kompozytora wzniósł się ponad statyczny i ociekający patosem tekst, inni uważają, że geniusz Mozarta poległ w starciu z tą materią, "nec Hercules contra plures". Najlepiej jednak zdanie wyrobić sobie samemu kupując bilety.
Mimo widocznych mielizn libretta kto kupił bilety na pewno nie żałował. Od strony muzycznej i wokalnej słuchało się znakomicie. Trochę słabo brzmiała Anna Bonitatibus w roli Sesta, chociaż dużo nadrabiała ekspresją aktorską. Doskonale wypadł majestatyczny i dostojny Charles Workman w tytułowej roli. Także ogromie się podobała Anna Bernacka śpiewająca jako Annio.
Trudny natomiast do odczytania był zamysł inscenizatorski, aczkolwiek od strony estetycznej i kolorystycznej oglądało się bardzo dobrze. Na scenie patrzyliśmy na współczesne wnętrze zamożnego domu, śpiewacy odczytują wiadomości na tabletach, rozmawiają przez komórki i wysyłają SMSy. Gdy ujawniany jest spisek przeciwko Tytusowi na scenie pojawiają się detektywi oznaczający ślady policyjnymi marketami.
Jednak takie współczesne odczytanie tekstu nie przydawało tutaj żadnego znaczenia, sprawiało wrażenie wystawiania pustych gadżetów. Namiętności targające bohaterami, miłość, namiętność, zdrada, przyjaźń, szlachetność, w osobie Vitelli przemawia żądza władzy, polityczne wyrachowanie, to wszystko brzmiało blado, tekst nie miał oparcia w inscenizacji.
Znacznie lepiej byłoby wrócić do źródeł, niech Tytus nadal będzie rzymskim cesarzem, Publio dowódcą Gwardii Pretorianów, Senat senatem a nie widownią telewizyjnego show, zaś w spisku na życie cesarza niech pojawią się Kapitol, spiskowcy, sztylety i zbuntowany rzymski motłoch. W ten sposób tekst miałby oparcie w inscenizacji i przedstawienie nabrałoby kolorów. Główna oś dramatyczna opery, konflikt między prawem nakazującym skazać zdrajcę na śmierć a wzdragającym się przed przemocą miłosierdziem, znacznie mocniej by wybrzmiał, gdyby tymi rozterkami był miotany cesarz, od którego podpisu na dokumencie zależy los milionów poddanych, niż gość pięciogwiazdkowego hotelu czy lokator luksusowego apartamentu.
Ale przedstawienie powinno być na pewno obowiązkowym punktem każdego melomana w Warszawie, trochę więc dziwiło, że widownia świeciła pustkami.

niedziela, 3 stycznia 2016

IBM InfoSphere Streams, PowerBI operator

Introduction
Previously I created a simple Java helper package to get access to PowerBI REST API. Now the time has come to develop Streams operator shipping data out  to PowerBI. Full source code is available here as StreamsStudio project.
Operator description, parameters
Operator (Java source code is available here) accepts seven parameters, five mandatory and two optional.
 • oauth_username
 • oauth_password
 • oauth_clientid: Parameters are required to receive access token to PowerBI. More details about PowerBI REST API and authentication is available here.
 • datasetName
 • tablename: Defines the table in PowerBI namespace.
 • flushsize: optional (default 1). Specifies the buffer size threshold before pushing data to PowerBI. Increasing the value improves performance but there is a delay between data is received and stored to PowerBI. The default is 1, every tuple is sent immediately to PowerBI. Value 0 has special meaning. Data is pushed to PowerBI when punctuation marker is received.
 • cleanfirstly: optional (default false). A logical parameter, if true then PowerBI table is truncated at the beginning.
Operator description, data loading
Pushing data is very simple, just create input streams reflecting the table structure in PowerBI and let the tuples flow. Only primitive data types are allowed (source).

private Map createTableSchema(OperatorContext context) throws PowerException {
 StreamSchema sche = context.getStreamingInputs().get(0).getStreamSchema();
 Map bischema = new HashMap();
 for (String name : sche.getAttributeNames()) {
  Type.MetaType ty = sche.getAttribute(name).getType().getMetaType();
  String biType = null;
  switch (ty) {
  case RSTRING:
  case USTRING:
  case ENUM:
  biType = PowerBI.STRING_TYPE;
  break;
  case INT8:
  case INT32:
  case INT64:
  case UINT8:
  case UINT16:
  case UINT32:
  case UINT64:
  case INT16:
  biType = PowerBI.INT64_TYPE;
  break;
  case DECIMAL128:
  case DECIMAL32:
  case DECIMAL64:
  case FLOAT32:
  case FLOAT64:
  biType = PowerBI.DOUBLE_TYPE;
  break;
  case BOOLEAN:
  biType = PowerBI.BOOL_TYPE;
  break;
  case TIMESTAMP:
  biType = PowerBI.DATETIME_TYPE;
  break;
  default:
  break;
  }
  if (biType == null)
  failure("Attribute " + name + " type " + ty.getLanguageType() + " not supported");
  log.log(TraceLevel.DEBUG, "Attribute " + name + " type " + ty.getLanguageType() + " mapped to " + biType);
  bischema.put(name, biType);
 }
 return bischema;
 }

Usage example

namespace application.test ;

use com.ibm.streams.powerbi::PowerBI ;

composite Main
{
 graph
 (stream
  Beacon_1_out0 as O) as Beacon_1 = Beacon()
 {
  logic
  state : mutable int32 i = 0 ;
  param
  iterations : 100 ;
  period : 0.1f ;
  output
  O : name = "Name " +(rstring)(i ++), num =(uint32)(i ++), flo = 1.23, log =
   i / 2 == 0 ? true : false, ti = createTimestamp(1000l, 100u) ;
 }

 () as PowerBI_2 = PowerBI(Beacon_1_out0)
 {
  param
  oauth_clientid : "22dfcddc-d5b4-4e8a-8358-1658fabdad0b" ;
  oauth_password : "Szczuja123" ;
  oauth_username : "szczodry@szczerbek.onmicrosoft.com" ;
  datasetName : "InfoS6" ;
  tablename : "table6" ;
  flushsize : 10 ;
 }

 () as Custom_3 = Custom(Beacon_1_out0 as inputStream)
 {
  logic
  onTuple inputStream :
  {
   println(inputStream) ;
  }

 }

}
More examples.
Loading modes
Three loading modes are supported. It is specified by parameter flushsize, described above.

 • flushsize = 1 (default). The incoming tuple is immediately pushed to PowerBI. Data is immediately available but there is a performance penalty.
 • flushsize > 1. Sending tuples to PowerBI is held off until the threshold is exceeded and then the whole buffer is shipped out in a single operation. It is more efficient but there is a gap between the time when data arrive and are available in PowerBI.
 • flushsize = 0. Tuples are buffered and sent to PowerBI when punctuation marker is received.
Dependency
In addition to PowerBI Java package, additional dependency is imposed by this library. It is specified by pom.xml file. The dependencies are stored in imp/lib directory in operator structure. The directory is defined by Lib annotation in operator body.

Additional remarks
 • Only one table can be defined per dataset. I cannot tell if it is a limitation of PowerBI or defect in PowerBI REST API
 • If a table does not exist then it is created during initialization of the operator. The table schema mirrors the schema of the operator input stream. Table schema cannot be changed later. If the table is already created then changing operator input stream schema later will cause a crash.