Blog do projektu Open Source JavaHotel

środa, 13 stycznia 2010

One day hero

Do you think that one day hero is the invention of our time ? You are wrong.

 Don Juan by Lord Byron

I want a hero: an uncommon want,
       When every year and month sends forth a new one,
     Till, after cloying the gazettes with cant,
       The age discovers he is not the true one;

sobota, 9 stycznia 2010

Virtual Box

This problem is not connected directly with 64 bit. But having 64 bit system it is necessary sometimes to have access to 32 bit system, for instance, to test or check something.

The solution is virtualization, I decided to install and use Virtual Box. The main problem is not how to install Virtual Box and guest systems but how to set up networking.

After spending some time I was successful (but not without pain) - the solution working for me is described under this link:


http://code.google.com/p/javahotel/wiki/VirtualBox

czwartek, 7 stycznia 2010

Keep smiling

My most beloved quotation:

Anna Komnene, The Alexiad I/15

When I think of all this, a smile rises to my lips as I wield my pen by the light of my lamp.

Anna Komnena, Aleksjada I/15, tłumaczenie: Oktawiusz  Jurewicz

Gdy myślę o tym, przychodzi mi chęć do śmiechu. Uśmiech pojawia się mi na ustach, gdy wodzę piórem w świetle lampy.

Always keep smiling even if you are sent to convent for the rest of your live.

niedziela, 3 stycznia 2010

Byliśmy na koncercie

Byliśmy na koncercie Pastorelle Staropolskie w Kościele Środowisk Twórczych dnia 29 grudnia 2009 roku.

Wykonywana była muzyka staropolska z XVIII wieku, której motywem przewodnim jest odniesienie do świąt Bożego Narodzenia, w tym najstarsza znana polska pastorałka napisana przez Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego.
Pierwsze dwa utwory (N.N.  - I poł. XVIII w. Gloria in altissimis Deo) brzmiały bardzo prosto i surowo, ale kolejne, wspomnianego wyżej Szarzyńskiego oraz Józefa Kobierkowicza i następnych, to muzyka bardzo kunsztowna i efektowna. W pastorałkach bardzo dobrze brzmiało zestawienie języka włoskiego i polskiego. Głosy kobiece, w języku włoskim, są głosami aniołów zapowiadających narodziny Zbawiciela, zaś  "pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił»" (BT Łk 2,15) w języku (staro)polskim.

Pewną trudność stanowiło odróżnienie który utwór jest aktualnie wykonywany, muzyka staropolska jest niestety mało znana i rzadko wykonywana. Józef Kobierkowicz nawet nie doczekał się własnego wpisu w polskiej wikipedii. Może przydałoby się ze strony organizatorów pewne wprowadzenia i trochę informacji o wykonywanych utworach i ich autorach.

Taka muzyka wymaga doskonałego wykonawstwa, utwory znanych i sławnych kompozytorów bronią się często same. Na szczęście na tym koncercie wykonawcami byli znakomici soliści, w tym Dorota Lachowicz (którą pamietamy z partii Kornelii w przedstawieniu Giulio Cesare w Warszawskiego Opery Kameralnej, także Sylwester Smulczyński (oglądaliśmy go w partii solowej w przedstawieniu Cosi Fan Tutte). Z nimi grała orkiestra Villa Musica Ensemble, jednym z solistów był znany oboista Tytus Wojnowicz.

Wadą koncertu było to, że trwał zbyt krótko, łącznie z bisem trwał około 55 minut, tak jakby organizatorzy obawiali się, że muzyka nie przypadnie widzom do gustu. Ale były to obawy zupełnie płonne, była to bardzo efektowna muzyka w doskonałym wykonaniu, wysłuchaliśmy z wielką przyjemnością.

sobota, 2 stycznia 2010

GWT 2.0 and 64 bit

Next step into 64 bit world.

I'm finally also 64 bit enabled with new GWT 2.0. But not without pain.


GWT 2.0 plugin.

New GWT development mode requires special plugin for browser (I'm using firefox 64 bit). After starting development mode it asks to install plugin, then downloads it, restarts firefox. But then again fails to recognize that plugin has been installed already, asks to install it again, downloads, restarted and again the same.
The solution was to upgrade firefox from 3.0.15 to 3.5.6 - after that it works like a charm.

64 bit eclipse and 32 bit compiler

Another problem came up when I tried to compile my application (Google - GWT Compile)

#
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x062565bc, pid=16726, tid=3495807888
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (10.0-b19 mixed mode linux-x86)
# Problematic frame:
# V  [libjvm.so+0x2565bc]
#
# An error report file with more information is saved as:
# /home/perseus/workspace/test/hs_err_pid16726.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

The problem disappeared after changing compiler from 32 bit (jdk1.6.0_04) to 64 bit (jdk1.6.0_17).

Netbeans 6.8

I was unable to debug my application in Development Mode, it worked but I could not set breakpoints. But also problem disappeared after recompiling (Clean and Build). Probably GWT compiler only after fresh recompiling added Java Script codes necessary to integrate with Java debugger.

 
So next stronghold in the 64 bit world was taken !