Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 20 lipca 2014

New version of JavaHotel application

Description
I uploaded a new version of JavaHotel application. It is available here (U/P user/user), source code is available here. The main change is adding some charts reflecting hotel room occupancy. it is the first, draft version, visualization of different hotel activities will be elaborated more.
The charts are available: (upper menu) -> Administrator -> List of rooms -> Info (right column)
Next step
Reservation confirmation by e-mail

sobota, 19 lipca 2014

Byliśmy na koncercie

18 czerwca 2014 roku byliśmy na koncercie w ramach XXIV Festiwalu Mozartowskiego organizowanym przez Warszawską Operę Kameralną. Koncert odbył się w surowym wnętrzu warszawskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, zaś głównym punktem koncertu były tzw. Sonaty kościelne Wolfganga Amadeusza Mozarta. Podobało nam się bardzo, gdyż to muzyka bardzo ładna, ale w Polsce rzadko wykonywana, jakby przytłoczona przez inne, bardziej popularne dzieła Mozarta.
Sonaty kościelne Mozarta nawiązują do dawnej tradycji wykonywania krótkich utworów instrumentalnych w przerwach między czytaniami podczas odprawiania Mszy Świętej. Jest to muzyka na niewielki zespół instrumentów oraz organy. Nie mogą to być utwory zbyt lekkie ze względu na powagę uroczystości ani zbyt ciężkie, aby nie odciągały uwagi słuchaczu od głównego celu obrzędu. W Salzburgu Mozart napisał 17 takich sonat w latach 1772-1780. Krótko po wyjeździe Mozarta z Salzburga sonaty przestały być tam wykonywane jako część nabożeństwa liturgicznego, ale zaczęły drugie życie jako muzyka kameralna.
Wykonawcą podczas koncertu w Kościole Ewangelicko-Refomowanym był zespół muzyków z Warszawskiej Opery Kameralnej. Trochę było szkoda, że podczas wykonywania Sonat organy zostały zastąpione przez pozytyw, stały za tym zapewne trudności wykonawcze.  Może wyjściem byłoby przeniesieniu instrumentalistów z prezbiterium do chóru i wyznaczenie słuchaczom miejsce na bocznych antresolach ? Ale wykonanie ogromnie się podobało, muzycy jako bis powtórzyli jeden z utworów. Jest bardzo miłą tradycją, że w ramach Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie przypominany jest także mniej znany repertuar Mozarta.

niedziela, 6 lipca 2014

MVP Jython framwork and visualization

Introduction
I added visualization diagramss to the framework. The brief description is available here and the sample application is available here ('Charts' submenu). Adding visualization to the application is very simple: just add chart tag to the dialog xml specification and enhance Jython backing code to set sequence with proper names and numbers.
To implement visualization I used GWT wrapper around Google Charts. For the time being only basic charts are implemented: Pie Chart, Area Chart, Bar Chart, Column Chart, Line Chart and Scatter Chart. Also a subset of available option is implemented. It will be enhanced gradually.
Pie Chart
Pie Chart is a circular chart divided into sectors illustrating proportion between different data category.
In sample application it is possinle dynamically modify the numbers and texts (also adding new ones and removing existing) to see the effect.
XML definition for this chart and Jython backing code.
Scatter Chart
Scatter chart simply plots points using Cartesian coordinates.
 Another example of scatter chart.

It is possible dynamically change the data for this charts and see the effect.
XML definition : plot and circle.
Jython backing code: plot and circle.
Bar, Column, Area and Line Charts
These charts are very similar to each other. They use horizontal (or vertical) axis for names and another axis for numbers and illustrates proportion between different categories.
XML definition for charts.
Jython backing code for charts.
Next step
Add visualization to JavaHotel application

środa, 2 lipca 2014

MS SQL, SP and Python

Introduction
MS SQL allows exporting database objects into sql script file (for instance: stored procedures with the body). ( Database -> Tasks->Generate Scripts) This option allows creating one single script file for all objects exported or separate file for every object.
But what to do if we have one single file with all stored procedures without an access to MS SQL. Or if we want pure SP body not enriched by additional stuff created by "Generate Scripts".
Sometimes we have two versions of the script file (earlier and later) and want to compare what was developed in the meantime. It is much easier to compare having every SP in different file, we can use a standard comparing software (like Meld).
Facing this problem I created a simple Python script which extracts all SP from a single script file and put them into separate files.
Python code - Extract class
'''
Created on 2 lip 2014

@author: sbartkowski
'''

import logging
import os
import shutil

LOGNAME="EXTRACT"

_L = logging.getLogger(LOGNAME)

_CREATE="CREATE"
_PROCEDURE="PROCEDURE"
_GO="GO"

class EXTRACT() :
  '''
  Extracts SP from single export file. Every SP extracted is placed in a separate file.
  It is assumed that the body of the SP is enclosed by CREATE PROCEDURE and GO statements.
  The file naming convention is : schema_SP name.sql
  Example: 
    CREATE PROCEDURE [sales].[SelectUnsold] 
    ....
    GO
    file name: sales_SelectUnsold.sql
  The output directory is created or cleaned if exists  
    
  Attributes:
   infile : the name of the input file containg a bunch of SP
   outdir : output directory
   f : 'file' object' opened as 'infile'    
  '''


  def __init__(self, infile,outdir):
    '''
    Constructor
     Args:
      infile : input file
      outdir : output directory
    '''
    self.infile = infile
    self.outdir = outdir
    self.f = None
    
  def _isProc(self,l):
    '''
    Test if the line contains CREATE PROCEDURE
    Args:
     l : source line
    Returns: 
     True : if CREATE PROCEDURE
     False: otherwise 
    '''
    tokens = l.split()
    if len(tokens) < 3 : return None
    if tokens[0].upper() != _CREATE or tokens[1].upper() != _PROCEDURE : return None
    return tokens[2]
   
  def _isClosingGo(self,l):
    '''
     Test if the line contains GO statement (denoting the end of SP)
     Args:
      l : source line
     Returns:
     True: line with GO
     False: otherwise     
    '''
    
          
    tokens = l.upper().split()
    if len(tokens) != 1 : return False
    return tokens[0] == _GO
  
  def _outFileName(self,procName) :
    '''
     Constructs the name of the output file related to the SP name
     Args:
      SP name in shape of [schema name].[proc name]
     Returns:
      The output file name (without path)  
    '''
    pName = procName.replace("[","").replace("]","").replace(".","_")
    outFileName = os.path.join(self.outdir,pName) + ".sql"
    return outFileName
  
  def _writeFile(self,fileName,listofl):
    '''
     Flushes the body of the SP to the output file
     Args:
      fileName : the name of the output file
      listofl : the list of lines with SP body     
    '''
    f = open(fileName,"w")
    f.writelines(listofl)
    f.close()     
    
  def run(self):
    '''
     The main method, bounding them all     
    '''
#    print self.infile, self.outdir
    _L.info("Start executing")
    _L.info("Source : " + self.infile)
    _L.info("Output dir :" + self.outdir)
    if os.path.exists(self.outdir):
      _L.info("Removing content of " + self.outdir)
      shutil.rmtree(self.outdir)     
    _L.info("Creating directory " + self.outdir)
    os.mkdir(self.outdir)
    _L.info("Opening source file")
    self.f = open(self.infile, 'r')
    _L.info("Success, opened")
    listofl = None
    procName = None
    noprocs = 0
    nolines = 0
    # read line by line
    for l in self.f :
      if listofl == None :
        procName = self._isProc(l)
        if procName : 
          _L.info(procName)
          listofl = [l,]
          noprocs = noprocs + 1
        continue
      else :
        listofl.append(l)
        if self._isClosingGo(l) :
          _L.info("End of " + procName + " found")
          outfileName = self._outFileName(procName)
          nolines = nolines + len(listofl)
          _L.info("Creating " + outfileName + " lines:" + str(len(listofl)))
          self._writeFile(outfileName,listofl)          
          listofl = None
          
    _L.info("Closing source file")
    _L.info(str(noprocs) + " SP extracted with " + str(nolines) + " lines of code")
    
    self.f.close()  

Python code -  main
Below is an example of usage of this files. It reads two scripts file containing SP and put them into two directories, "old" and "new"
'''
Created on 2 lip 2014

@author: sbartkowski
'''
import logging

from extr import extr

def setLogger():
  logger = logging.getLogger(extr.LOGNAME)
  logger.setLevel(logging.INFO)
  ch = logging.StreamHandler()
  ch.setLevel(logging.INFO)
#formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
#ch.setFormatter(formatter)
  logger.addHandler(ch)


INDIR1="/home/sbartkowski/Dokumenty/db2/SP/2014-03-22"
INDIR2="/home/sbartkowski/Dokumenty/db2/SP/2014-06-22"

OUTDIR1="/home/sbartkowski/Dokumenty/db2/SP/old"
OUTDIR2="/home/sbartkowski/Dokumenty/db2/SP/new"

INFILE="SP.sql"

def main() :
  setLogger()
  E = extr.EXTRACT(INDIR1+INFILE,OUTDIR1)
  E.run()
  E = extr.EXTRACT(INDIR2+INFILE,OUTDIR2)
  E.run()
  

if __name__ == '__main__':
  main()